niedziela, 6 marca 2011

Żdżary - baza wojsk radzieckich

Żdżary to wieś położona w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Czarna.

Radziecka jednostka wojskowa powstała w latach 80. XX wieku. Na jej terenie znajdowały się: bloki mieszkalne, baraki, magazyny, stołówki i schrony. Niektóre z zabudowań przetrwały do dziś i powoli popadają w całkowitą ruinę.